Next Level Learning
Hogeschool van Amsterdam

De stellingen

Hier vind je 40 stellingen om te reflecteren op jouw digitale onderwijs.

Organiseren structuur Students choice

Ik heb met ons docententeam afgesproken hoe we elke course inrichten om ervoor te zorgen dat het voor de studenten eenduidig overkomt.

Activeren groepen verbinding

Ik maak elk semester voor elke groep tijd vrij voor het creeren van een gemeenschapsgevoel en het opbouwen van een verstandhouding met mij en onderling.

Evalueren Peer feedback

Ik begeleid mijn studenten bij het beoordelen van elkaars producten.

Delen Autisme Toegankelijkheid Students choice

Ik beschrijf mijn verwachtingen, binnen een consistente en heldere structuur

Activeren faciliteren groepen Samenwerken

Ik geef samenwerkings-opdrachten, waarbij de studenten elkaar nodig hebben om tot een resultaat te komen.

Verduurzamen papierloos

Ik beperk het gebruik van papieren lesmateriaal in mijn onderwijs en laat studenten hun producten digitaal te inleveren.

Organiseren doel

Bij elk topic beschrijf ik in de description wat de studenten ermee moeten doen. Dit is in lijn met, en werkt toe naar, het doel van de course.

Evalueren Students choice

Ik laat mijn studenten zichzelf beoordelen met peer feedback, rubrics, quizzes en via Interactieve onderwijsmaterialen.

Delen Toegankelijkheid Students choice

Ik bied naast de verplichte bronnen dezelfde inhoud ook op een andere manier gepresenteerd aan, zoals video/audio of afbeeldingen.

Activeren interactie interactie met leerstof

Ik stimuleer interactie met de lesstof en activeer de studenten met quizzes en discussie

Verduurzamen evalueren verbetercyclus

Ik vraag studenten wat ik kan verbeteren aan mijn course.

Activeren activiteiten inchecken verbinding

Ik zet leeractiviteiten, en geschikte tools, bewust ook in om te werken aan sociale verbondenheid.

Verduurzamen e-learning flexibilisering herontwerp mooc

Ik richt mijn course zodanig in, dat de student geen lessen hoeft te volgen, en op elk moment kan beginnen met het vak.

Delen diversiteit inclusie insluiting

In de lesmaterialen en mijn mondelinge instructies let ik erop dat verschillen in de achtergronden met respect worden benaderd en dat iedereen zich thuis voelt.

Organiseren filtering groepen groups restricties section Quick win

Voor klasgroepen gebruiken we Sections. Voor indeling binnen mijn klasgroep gebruik ik Groups t.b.v. samen werken, samen inleveren en gerichte communicatie.

Organiseren auteursrecht bronnen literatuur

Ik heb een overzichtspagina gemaakt met verwijzingen naar gebruikte/bruikbare boeken, artikelen, clips, etc.

Organiseren antwoorden faq forum vragen Quick win

Ik creëer de mogelijkheid tot het stellen van vragen, en ik publiceer de antwoorden die voor alle studenten relevant zijn.

Activeren interactie Samenwerken

Ik geef de studenten heldere richtlijnen en vertel mijn verwachtingen over de groepsopdrachten en groepsactiviteiten in mijn course.

Verduurzamen CC Creative Commons licentie OER Quick win

Waar mogelijk hergebruik ik onderwijsmateriaal van anderen dat vrij te gebruiken is (open educational resources)

Verduurzamen Creative Commons licentie

Als ik zelf onderwijsmaterialen (bv kennisclips) maak, mogen anderen dat ook gebruiken.

Verduurzamen auto blended herontwerp kilometers reizen trein

Ik gebruik 'fysieke' lessen echt wanneer ze het waard zijn voor de studenten om samen te komen en de reis ervoor te maken.

Verduurzamen embedden kopieren versiebeheer

Ik link zoveel mogelijk naar onderwijsmaterialen, en probeer te voorkomen dat er veel kopieen gemaakt worden.

Delen diversiteit gender racisme stereotype Quick win

Er wordt binnen het vak naar de achtergrond en behoeften van de studenten gekeken. Speciale aandacht gaat hierin uit naar sociale inclusie en identiteit binnen de online omgeving.

Delen Toegankelijkheid video

Bij zelfgemaakte kennisclips stel ik ook de uitgeschreven tekst (het transcript) beschikbaar.

Delen sjabloon structuur Toegankelijkheid

Ik geef lesinformatie, huiswerk, opdrachten, en beknopte informatie weer op een Brightspace-webpagina met het HvA-basissjabloon.

Delen Slechtzienden Toegankelijkheid Quick win

Als ik een plaatje of foto plaats, beschrijf ik ook in de alternatieve tekst wat er te zien is.

Delen Teacher feedback Toegankelijkheid

In mijn feedback verwijs ik concreet naar het werk van de student en formuleer ik begrijpelijk met inline tekst, audio en/of video.

Evalueren Quick win

Ik verwerk mogelijkheden tot feedback in studiemateriaal en activiteiten. Met de respons op deze activiteiten schatten studenten hun eigen niveau in en krijg ik een beeld van hen.

Evalueren feedback Teacher feedback

Ik geef studenten doorlopend feedback. Hierbij leg ik een relatie tussen wat ze maken/doen en de leerdoelen.

Evalueren Students choice

Wanneer ik studenten toets en beoordeel, zowel formatief als summatief, doe ik dat volgens de afspraken die we als opleidingsteam gemaakt hebben.

Evalueren

Als ik studenten een opdracht geef, omschrijf ik duidelijk wat ik wanneer van hen verwacht en hoe ik het ga beoordelen.

Activeren eigenaarschap portfolio studentsturing

Ik heb de course zo opgezet dat de student eigenaarschap neemt over zijn/haar leerproces

Activeren feedback rubrics

Ik zorg dat studenten geregeld terugkoppeling krijgen op hun leerproducten, leerproces en competentieontwikkeling.

Activeren feedbackfruits Peer feedback Students choice

Ik geef opdrachten waarbij studenten samen bezig zijn met de lesinhoud, waarbij ze elkaars denkprocessen leren kennen.

Activeren doel leerdoelen

Bij het opgeven van een opdracht geef ik de relatie met de leerdoelen van het vak aan.

Organiseren

Als een opdracht of actieve deelname (volgens OER) onderdeel uitmaakt van de toetsing, heb ik vroegtijdig en duidelijk aangeven wanneer en op welke wijze de studenten hieraan kunnen voldoen.

Organiseren Students choice

Ik gebruik de webpagina’s met het HvA Basic sjabloon voor informatie over organisatie, leerdoelen, instructies etc.

Organiseren Quick win

Ik ben duidelijk in welke leeractiviteiten de studenten moeten uitvoeren. Deze activiteiten neem ik op in de contentstructuur van de course, al dan niet voorzien van ingestelde deadlines.

Organiseren doelen

In de course verwijs ik voor leerdoelen en toetsing naar OER en studiegids. Ook besteed ik aandacht aan leeractiviteiten en inbedding in het programma.

Organiseren Betekenisvolle titels structuur Students choice

Ik maak duidelijke kopjes, titels en beschrijvingen als ik mijn course inricht. Ik zorg dat de student begrijpt waarover het gaat en wat de student moet doen.

Geen stellingen met deze eigenschappen gevonden

Deze website gebruikt cookies.

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan. Je kunt meer lezen over het gebruik van deze cookies op deze pagina. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven op onze cookie verklaring.